Par mums

SIA "IK Projekts" ir ilga gadu pieredze inženieru komunikāciju tīklu projektēšanā, kas sevī ietver gāzes apgādes sistēmu, siltumapgādes, ventilācijas sistēmu, kondicionēšanas sistēmas un ūdens, kanalizācijas sistēmu projektēšanu. Kā arī veicam elektroietaišu, ceļu, laukumu un komplekso būvprojektu projektēšanu.

SIA “IK projekts” ir noslēdzis 2017.gada 21.jūnijā līgumu Nr.SKV-L-2017/326 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.