Pakalpojumi

Inženieru komunikāciju tīklu projektēšana:

  • gāzes apgādes sistēmu ar darba spiedienu līdz 16 bar projektēšana,
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana,
  • kondicionēšanas sistēmas projektēšana,
  • ūdens un kanalizācijas sistēmu projektēšana,
  • elektroietaišu projektēšana,
  • ceļu un laukumu projektēšana,
  • komplekso būvprojektu projektēšana,
  • arhitektūras projektēšana pakalpojumi,
  • industriālā aukstuma apgādes projektēšana.